Spoločnosť

Doprava a služby K & T, spol. s r. o. je modernou

spoločnosťou s viac ako 15 ročným pôsobením na

trhu, ktorá ponúka služby dopravy, ťažkej mechanizácie, výroby betónových zmesí, servis nákladných a osobných vozidiel a realizácia inžinierskych a pozemných stavieb.

 

Spoločnosť disponuje širokou škálou vozového parku nákladných vozidiel, ťažkých a ľahkých stavebných mechanizmov, zároveň firma vlastní a prevádzkuje 3 betonárne, 2 betonárne v Čadci a jednu v Kysuckom Novom Meste.

 

Zameranie spoločnosti:certifikatSKQS Naša spoločnosť je držiteľom certifikátu systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001: 2000

  • Služby nákladnej dopravy a mechanizácie
  • Služby výroby, dopravy a predaja betónových zmesí -
    betonáreň Schwing - STETTER
  • Autoservis osobných a nákladných vozidiel
  • Predajňa náhradných dielov na nákladné a osobné vozidlá
  • Pneuservis – nákladný a osobný
  • Stavebná výroba
  • Emisné kontroly
  • Predaj a servis motorových vozidiel značky KIA

Oblasť pôsobenia spoločnosti:
Slovenská republika, Česká republika, Poľsko

Sídlo spoločnosti:

Doprava a služby K&T, spol. s r. o.

Horelica 13, 022 01  Čadca, tel.:041/433011-15

 

Prevádzka Kysucké Nové Mesto:

Cesta do Rudiny 2521

024 01  Kysucké Nové Mesto, tel:041/4212787

 

 

Interná smernica o prijímaní a vybavovaní podnetov o protispoločenskej činnosti

Zákon č.307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov