Doprava a služby K & T, spol. s r. o. je modernou spoločnosťou s 24-ročným pôsobením na trhu, ktorá ponúka služby dopravy, ťažkej mechanizácie, výroby betónových zmesí, servis nákladných a osobných vozidiel a realizácia inžinierskych a pozemných stavieb.

Spoločnosť disponuje širokou škálou vozového parku nákladných vozidiel, ťažkých a ľahkých stavebných mechanizmov, zároveň firma vlastní a prevádzkuje 3 betonárne, 2 betonárne v Čadci a jednu v Kysuckom Novom Meste.

Zameranie spoločnosti:

  • Služby nákladnej dopravy a mechanizácie
  • Služby výroby, dopravy a predaja betónových zmesí - betonáreň Schwing - STETTER
  • Autoservis osobných a nákladných vozidiel
  • Predajňa náhradných dielov na nákladné a osobné vozidlá
  • Pneuservis – nákladný a osobný
  • Stavebná výroba
  • Emisné kontroly
  • Predaj a servis motorových vozidiel značky KIA

pdfInterná smernica o prijímaní a vybavovaní podnetov o protispoločenskej činnosti

pdfZákon č.307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

kt cadca doprava