Prevádzkujeme zariadenie slúžiace na zber a spracovanie starých vozidiel. Slúži na rozobratie, rozdelenie a zošrotovanie vozidiel s použitím zariadení a technológií podľa platných noriem. Areál je prispôsobený na spracovanie až 1000 vozidiel za rok, denná kapacita je 8 ks starých vozidle bez stohovania alebo 16 ks starých vozidiel s využitím možnosti stohovania.

pdfAutorizácia Ministerstva životného prostredia
pdfSúhlas na prevádzkovanie zariadenia

kt cadca stare vozidla spracovanie